Skador inom fotboll

Fotboll är världens största sport och har flera miljoner utövare världen över. Sporten är populär bland både kvinnor och män. Skador inom fotbollen är tyvärr vanligt förekommande. Framförallt är det ben och leder som utsätts.

8923917--

Vanligaste skadorna inom fotboll

De flesta skador som uppstår i samband med fotboll är knä-, ben- och fotledsskador. Studier visar att skadefrekvensen ökar ju högre upp i ålder man kommer. När spelaren kommer upp i en ålder mellan 20-24 börjar skadefrekvensen plana ut. Forskare har också fått fram att den åldersgruppen som ådrar sig flest skador är 16-19 år.

Knäskador

Närmare 40 procent av alla knäskador som inträffar inom fotboll är främre korsbandsskador. Mer än hälften av alla skador som sker inom sporten är knäskador av olika slag. Främre och bakre korsbandet, menisker och inre sidoledbandet är de mest utsatta områdena.

Lyssna på kroppen

Det finns studier som tyder på att det inte spelar någon roll vilken position spelaren har på planen. Slutsatsen är kort och gott att oavsett position är skaderisken lika hög. Det har också visat sig att de flesta skadorna som sker uppstår under matchens andra halvlek. Då börjar tröttheten slå in och påverka både reflexer och motorik.

Har man ådragit sig en skada kan det vara bra att vila kroppen ordentligt. Det är viktigt att lyssna på kroppens signaler och inte börja träna för tidigt efter en skada. Känns skadan inte helt läkt är det bättre att stanna hemma från träningen eller matchen.

Även småskador kan försämras om man inte tar det lugnt och låter skadan läka ordentligt. Som fotbollsspelare bör du alltid lyssna på din kropp. Om du är det minsta osäker så är det klokt att besöka fysioterapeut eller läkare.